สินค้าใหม่

Alpes (Ningbo)

Apr 09, 2021

โครงการ ชื่อ: Alpes

โครงการ ที่อยู่: Ningbo

เสร็จสิ้น เวลา: apr.2013

โครงการ เนื้อหา: อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสะอาดตารางเพดานห้องระบบทำความสะอาด ห้องเท็จเท็จเพดาน, FFU ตารางเพดานระบบ Clean Room Sandwich ทำความสะอาด พาร์ทิชันห้องผนังสะอาด ห้อง ประตูและหน้าต่าง, สะอาด อุปกรณ์ห้องพัก ฯลฯ 
ฝากข้อความ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่กรุณาฝากข้อความเราจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว!